vineri, 17 februarie 2012

Seminar Politică Românească


ANUNŢ
în atenţia anului III, SNSPA, Științe Politice
s-a reintrodus în lista cursurilor opţionale materia

Politică
Românească

Titular Curs - Prof. Univ. Dr. Liviu ROTMAN
Titular seminarii: Dr. Valeriu ANTONOVICI
Ce veţi învăţa şi prin ce metode la această materie?

1. Cum să cercetăm un domeniu complex precum Istoria Recentă a României (metode şi instrumente de cercetare – istorie orală, tehnici de intervievare, lucru cu arhivele, monitorizări de presă, analiza surselor bibliografice, analiza calitativă a documentelor etc.);
2.Despre Partidul Comunist Român (alegeri, organizare şi scopuri, oameni etc.);
3.Natura, scopul şi efectele regimului totalitar comunist în România,1945-1989;
4.Represiunea şi Viaţa Cotidiană în Comunism (despre securitate, deportări, viaţa culturală,
rezistenţa anticomunistă, religie, sistem educaţional, propagandă);
5.Despre Societate, Economie şi Cultură (instituţii de stat – raportul cu cetăţenii, agricultura, femeia în comunism, situaţia minorităţilor etc.);
6. Despre Revoluţia din 1989 şi evenimentele din ultimii 20 de ani;
7. Biografiile nomenclaturii.

Abilităţi obţinute:

În urma acestui curs, fiecare student:

Va şti să realizeze o lucrare pentru o conferinţă ştiinţifică;
Va şti să prezinte o lucrare ştiinţifică după standardele internaţionale;
Va şti să analizeze Istoria Recentă a României cu instrumente şi metode adecvate;
Va şti să citească şi să interpreteze corect, din punct de vedere metodologic, un document de arhivă, un articol de presă, un interviu biografic;
Va învăţa să realizeze un interviu de istorie orală;
Îşi va însuşi paşii realizării unei lucrări ştiinţifice / unui dosar de presă / unui film documentar.


Recomandări: Cum se scrie o lucrare de seminar?Syllabus PR

Politica Romaneasca -Biblografie de Curs

Niciun comentariu: